Manresa ha tancat el programa ocupacional Treball als Barris 2021, destinat a l’acompanyament a la inserció laboral de les persones residents al nucli antic de la ciutat, i que prioritza les que es troben en una situació de precarietat laboral i amb risc d’exclusió social, amb 171 persones ateses i amb 175 places cobertes en les accions formatives. El projecte ha estat executat pel CIO de l’Ajuntament de Manresa en col·laboració amb la regidoria de Centre Històric. Inclou quatre línies d’actuació: el Dispositiu d’Inserció Laboral, el Programa de Formació Prelaboral, la Casa d’Oficis i el Programa d’Experienciació Laboral.

Segons l’Ajuntament, dins el Dispositiu d’Inserció Laboral s’han atès 171 persones, de les quals 44 han aconseguit almenys un contracte laboral. De les persones ateses, un 58% són homes i el 42% són dones. També s’han dut a terme 16 accions formatives amb 175 places cobertes. En el Programa de Formació Pre-laboral 12 persones han fet una formació de 120 hores en tècniques de pintura, reparacions d’edificis, neteja industrial, català i noves tecnologies. Dels beneficiaris del programa, 6 són dones i 6 són homes. Posteriorment 9 d’elles, van fer un curs de 20 hores de riscos laborals de la construcció i les altres 3 el van fer d’Atenció al Públic i Operacions Bàsiques d’Oficina. Durant la formació del mòdul de pintura es va pintar un mural dissenyat i dirigit per Txema Rico al carrer Llussà. Les 12 persones es van inserir en el marc del programa d’Experienciació Laboral, contractades per l’Ajuntament de Manresa durant sis mesos en diferents llocs de treball.

Quant al programa de la Casa d’Ofici, adreçat a menors de 30 anys en situació d’atur i residents al nucli antic de Manresa, han participat 8 alumnes. La Casa d’oficis s’ha dividit en dues fases: una de 600 hores de formació teòrica i pràctica en la construcció i rehabilitació d’habitatges, on han participat els 8 alumnes, i una segona de 900 hores on 6 alumnes han estat contractats per l’Ajuntament amb un contracte de formació i aprenentatge, amb què han posat en pràctica els coneixements adquirits fent una intervenció a El Xalet-Casa Caritat.

En el marc del Programa d’Experienciació laboral s’han contractat 20 persones (11 dones i 9 homes), de les que 16 són residents al nucli antic. Entre els 20 llocs de treball s’han contractat 8 persones per a la brigada del Centre Històric.