CaixaBank ha col·locat deute sènior preferent amb etiqueta social per import de 1.000 milions d’euros amb etiqueta social, segons ha confirmat CaixaBank.

Els fons s’utilitzaran per finançar activitats i projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa, impulsar l’educació i el benestar i fomentar el desenvolupament econòmic i social en les zones més desfavorides de l’Estat.

El preu inicial de referència de midswap més 80 punts bàsics s’ha abaratit fins a midswap més 62 punts bàsics, gràcies al fet que la demanda ha superat els 1.700 milions d’euros, amb prop de 100 institucionals. Més del 80% d’aquests inversors estan reconeguts com a Inversors Socialment Responsables, la participació més elevada d’inversors ISR en el que va d’any.

Es tracta de deute amb venciment a sis anys i opció de cancel·lació al cinquè, que pagarà un cupó fix anual del 0,625%. CaixaBank ha destacat que es tracta del preu més baix d’un bo lligat a sostenibilitat emès per emissors financers en format ‘unsecured’ del sud d’Europa.

Els col·locadors de l’emissió han estat el mateix CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis i UniCredit.