El Sindicat de Llogateres ha fet una crida als arrendadors perquè no apliquin les pujades per IPC, per tal de no «ofegar» els llogaters amb uns sobrecostos econòmics que «res tenen a veure» amb la variació dels ingressos familiars i del preu dels salaris. Així mateix, l’entitat avisa que aquests augments no són «legals» si no apareixen al contracte i l’arrendador no els ha comunicat prèviament. A més, recorda que mai poden ser retroactius. El sindicat lamenta que malgrat la vigència del marc legal, molts propietaris aprofiten el desconeixement dels drets de les persones que els lloguen l’habitatge, a les quals apliquen pujades en el preu «de forma fraudulenta». L’entitat insisteix que per poder actualitzar la renda en base a l’IPC, cal que estigui especificat en el contracte. Si no existeix cap pacte, en els contractes d’arrendament signats posteriorment al 6 de juny del 2013 «no és legal aplicar cap augment».