El creixement del nombre d’afiliats a la Seguretat Social al Bages entre el 31 de desembre del 2019 i la mateixa data del 2021 va ser del 0,9%, un percentatge que situa la comarca entre les d’un menor increment de l’afiliació en aquest període, segons les dades provisionals de l’Idescat.

El Bages va tancar el 2021 amb un total de 72.467 afiliats, 667 més que el 2019, abans de la pandèmia. Només les Garrigues i el Baix Llobregat van tenir un increment menor que el Bages en el mateix temps. Amb tot, l’evolució va ser positiva, a diferència de la Ribera d’Ebre i el Barcelonès on en dos anys es van perdre afiliats.

El 0,9% d’increment situa el Bages per sota de la mitjana de creixement de Catalunya, de l’1,9%, i molt lluny de les comarques que van liderar l’evolució de l’afiliació en aquest període: la Cerdanya (7,2%) i el Moianès (6,4%). Per sobre de la mitjana catalana també es van situar l’Anoia (3,7%), l’Alt Urgell (3,3%) i el Solsonès (3%).

La Cerdanya va tancar el 2021 amb 594 afiliats més que el 2019, gairebé el mateix nombre que el Bages, quan el total d’afiliats a finals de l’any passat era de 8.883. Quant al Moianès, l’increment absolut va ser de 392 persones, fins als 6.502.

Respecte del 2020, la Cerdanya va ser la segona comarca on més va créixer en percentatge el nombre d’afiliats, el 8%, més de 4 punts més de la mitjana catalana (3,9%) en un any en què totes les comarques van incrementar aquest valor interanual. A l’Alt Urgell l’augment també va estar per damunt de la mitjana (4,1%), mentre que la resta dels territoris de la Catalunya central es van mantenir per sota. Així, l’augment a l’Anoia va ser del 3,7%; al Solsonès, del 3,1%; al Bages, del 2,7% i al Berguedà, del 2,5%.

El 2020, l’any de l’inici i del més dur de la pandèmia, amb el tancament econòmic inclòs, el Moianès va ser la comarca amb un millor comportament, amb un augment dels afiliats de l’1,2%. A l’Anoia, el nombre de persones afiliades també va augmentar un lleuger 01,%. A la resta de comarques centrals, aquest valor experimentar un registre negatiu, el més significatiu al Bages, del -1,7%, lleugerament millor que la mitjana catalana (-1,9%).

Al conjunt de Catalunya, el nombre d’afiliats el desembre es va situar en 3.338.818 persones, un augment de 124.184 afiliats respecte a un any enrere i de 61.253 afiliats en relació amb el desembre del 2019. En relació amb un any enrere, les tres comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, van tornar a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana (3,9%) el Barcelonès (3,5%), el Baix Llobregat (3,0%) i el Vallès Occidental (2,8%).

En relació amb el mes de novembre, el nombre d’afiliats va disminuir un 0,4% al conjunt de Catalunya. Només 5 comarques i Aran van augmentar el nombre d’afiliats, encapçalades per Aran (12,6%) i l’Alta Ribagorça (4,9%). D’altra banda, d’entre les 36 comarques on va disminuir el nombre d’afiliats la variació relativa més elevada va ser la de la Ribera d’Ebre (−1,8%).

Per sexe, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al mes de desembre va representar el 47,0% del total d’afiliats i el d’homes el 53,0% al conjunt de Catalunya. La Segarra i la Noguera van ser les comarques amb més presència d’homes entre la població afiliada (58,0% i 57,8%, respectivament).

Per grups d’edat i en relació amb un any enrere, destaca l’augment del pes relatiu al total d’afiliats del col·lectiu més jove (menors de 30 anys), del 15,3% al desembre del 2020 al 16,3%; en canvi, els afiliats de 30 a 44 anys van disminuir del 37,7% al 36,4%. Aquest augment del pes dels afiliats més joves i la disminució dels de 30 a 44 anys s’ha traslladat a totes les comarques i Aran.

El 84,7% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, i els estrangers representen el 15,3% del total. La Segarra, el Barcelonès i l’Alt Empordà es mantenen com les comarques amb la proporció més elevada d’afiliats estrangers (30,8%, 21,8% i 21,7%, respectivament); l’Anoia i el Berguedà (7,9% en ambdós casos) i el Vallès Oriental (8,6%) amb la més baixa.