El Centre de Formació Pràctica de Manresa posa en marxa aquest primer trimestre tres cursos adreçats a la població en general i dos a joves menors de 30 anys, als quals s’hi suma el programa de formació dual que es va posar en marxa a finals del 2021 i en el qual els participants es formaran treballant en una empresa. Els cursos als quals poden accedir-hi persones de totes les edats són de mecanització per arrencament de ferritja (en dues edicions, matí i tarda), disseny de productes de fabricació mecànica i muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial. D’altra banda, el CFP torna a participar al projecte Singulars per oferir, amb Ampans i Pimec, dos cursos adreçats a menors de 30 anys que vulguin orientar la seva trajectòria professional cap al sector industrial, sobre operacions auxiliars de fabricació mecànica, i muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial.