Durant la pandèmia, hi va haver factors que van beneficiar l’estalvi d’aquells catalans que van poder mantenir els ingressos. Les restriccions a la mobilitat o la incertesa van ajudar a contenir la despesa i el 2020 va tancar amb una taxa d’estalvi de les llars del 14,8% de la seva renda disponible.

En un escenari en què la ‘tornada a la normalitat’ limita la capacitat de destinar diners per fer créixer la guardiola, sempre va bé rebre amb algun consell per estalviar més diners a final de mes. Com és lògic, aconseguir-ho depèn en gran manera de la renda disponible, a més de les despeses fixes i els deutes de cada família. Tot i que «moltes vegades estalviar, tot i que sigui poc, és qüestió d’un canvi d’hàbits», recorden des del comparador de productes financers HelpMyCash.com. En concret, la constància i una correcta gestió de les finances personals seran «clau» per a aquells que vulguin aconseguir aquest propòsit. 

Una manera d’aconseguir-ho és amb un repte d’estalvi i, d’acord amb aquests experts, n’hi ha un de «molt senzill» amb el qual deixar de gastar més de 650 euros a l’any. El mètode proposat és el del cèntim, que segons suggereixen «dura un any sencer, per això el gener pot ser un bon moment per posar-lo en pràctica». 

«Es tracta d’estalviar 1 cèntim el primer dia, 2 el segon, 3 el tercer i així fins a l’últim dia de l’any», expliquen a HelpMyCash. D’aquesta forma, l’usuari s’embarca en un estalvi progressiu en què cada dia s’estalvia la mateixa quantitat que l’anterior sumant-hi un cèntim extra. En finalitzar els primers 31 dies, l’estalvi hauria de ser de 4,96 euros. Al febrer s’haurien d’apartar gairebé 13 euros i així fins a arribar al desembre, quan l’estalvi mensual hauria de ser de 109 euros per aconseguir el repte. Si es compleix, passats 365 dies s’hauran ‘salvat’ 667,95 euros. 

També es pot iniciar el repte al revés. Estalviant la xifra més alta al principi i reduint la quantitat en un cèntim cada dia, de manera que a final d’any siguin menys diners els que es guardin. O és possible partir d’una quantitat més alta si es volen estalviar més diners. Per exemple, començar amb cinc cèntims tot i que en aquest cas l’esforç és molt més alt: al final de l’any l’estalvi seria de 3.339,75 euros. En tractar-se d’un estalvi progressiu, mentre que al gener seria relativament senzill obtenir l’objectiu (només caldria guardar 24,8 euros), al desembre caldria apartar més de 500 euros per complir el repte.