Les darreres xifres aportades per l’Economia al Dia de la Cambra de Barcelona, que comprèn les cambres territorials del Berguedà i l’Anoia, entre d’altres, destaca que Catalunya va exportar a l’estranger entre gener i novembre del 2021 el 7,9% més que el mateix període del 2019, en total més 73.844 milions d’euros. Segons la corporació, es tracta d’un comportament positiu, degut en gran part al dinamisme de l’alimentació i els productes químics, i a la millora de la competitivitat del teixit productiu català.

Tant en el cas del Berguedà com de l’Anoia es constata un major dinamisme empresarial a totes dues comarques, com ho recullen les dades en matèria d’emissió de tràmits.

A la Cambra del Berguedà es van tramitar, el 2021, 237 sol·licituds per facilitar l’exportació de productes. El tràmit més sol·licitat va ser el certificat del país d’origen de la mercaderia, amb més de 180 gestions.

Les legalitzacions de documents de comercials per facilitar l’entrada dels productes al país de destí han estat el segon tràmit més demanat, amb 48 emissions, mentre que el certificat de lliure, que acredita que els productes en qüestió són de lliure de venda al mercat estatal venda, ha estat requerit per 3 empreses. Per últim, els quaderns ATA i les legalitzacions consulars han sumat un total de 16 sol·licituds.

També hi ha hagut un auge de la digitalització i la proliferació de l’activitat telemàtica i s’han expedit 66 certificats digitals per a la realització de tràmits en línia amb les administracions públiques i amb tercers.

Per la seva banda, la Cambra de l’Anoia constata que el 2021 es van gestionar un 27% més de tràmits que un any abans i es van tramitar 2.205 sol·licituds per a l’exportació. El tràmit més sol·licitat per les empreses anoienques ha estat el certificat d’origen amb més de 1.800 gestions. El segon tràmit més demanat han estat les legalitzacions de documents de comercials, amb 326 emissions, mentre que el certificat de lliure venda ha estat requerit per gairebé 20 empreses. Pel que fa als quaderns ATA i les legalitzacions consulars han sumat un total de 35 sol·licituds. També s’han incrementat els certificats digitals, en concret, la Cambra de l’Anoia n’ha expedit 220. Es tracta d’una xifra un 26% més elevada que la que registrada el 2020.

El conjunt de les cambres territorials han gestionat 59.526 tràmits de comerç exterior i han expedit 1.938 certificats digitals. Les deu corporacions de la Cambra de Comerç de Barcelona apropen un ampli ventall de serveis al conjunt de les empreses i persones autònomes de les seves demarcacions amb l’objectiu de contribuir al seu creixement i a millorar la seva competitivitat.