Aquest any les pensions contributives han pujat un 2,5%, la mitjana de l’índex de preus de consum (IPC) entre desembre del 2020 i novembre del 2021. Aquesta pujada correspon a les recomanacions del Pacte de Toledo, que té com a objectiu garantir el poder adquisitiu de les pensions partint de l’evolució de l’IPC.

Si us correspon cobrar la ‘pagueta’ de les pensions i encara no l’heu rebut, és probable que s’hagi produït un error i l'heu de reclamar. Per fer-ho hi ha una sèrie de senzills passos per poder sol·licitar-la a través d’internet.

Cal accedir a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, dirigir-se a l’apartat de «Suggeriments i queixes» i identificar-se, ja sigui amb el certificat electrònic, Cl@ve o amb usuari i contrasenya.

A continuació haureu d’omplir el formulari amb les dades personals i l’apartat «Causes de la devolució», on serà necessari indicar per quina raó us correspon el cobrament no rebut.

Una vegada presentada la reclamació, la Seguretat Social compta amb tres dies hàbils per respondre a la sol·licitud.

S’ha de tenir en compte que si tenia dret a rebre la ‘pagueta’, però anteriorment ha rebut un cobrament indegut de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que no ha tornat, la Seguretat Social embarga aquest cobrament extra als pensionistes.