CaixaBank ha tancat el 2021 amb un benefici net de 5.226 milions d’euros, una xifra que multiplica gairebé per quatre els guanys registrats l’exercici anterior (1.381 milions d’euros) i que supera àmpliament els volums d’abans de l’esclat de la pandèmia (1.705 milions d’euros).

L’increment es deu als impactes extraordinaris a la fusió amb Bankia, segons va indicar ahir l’entitat en un comunicat a la CNMV. Sense tenir en compte la fusió, el benefici net de CaixaBank per al 2021 s’ha situat en els 2.359 milions, una xifra també superior a l’any anterior i al 2019. Per altra banda, el volum de negoci del grup se situa gairebé en el bilió d’euros i els recursos a clients creixen un 49,2%, fins als 619.971 milions d’euros.

Dins els impactes extraordinaris associats a la fusió amb Bankia destaca l’aportació comptable del fons negatiu de comerç, que ha sumat 4.300 milions d’euros al compte de resultats. Per altra banda, el procés de reestructuració laboral ha generat un cost net de 1.433 milions d’euros. El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va destacar que l’exercici ha estat marcat per haver completat «amb èxit el procés d’integració més gran del sector» però que, a més, el grup ha aconseguit reforçar la seva posició comercial.

El volum de negoci del grup al tancament del 2021 s’han situat en els 972.922 milions d’euros, mentre que els recursos de clients han crescut fins als 619.971 milions d’euros (+49,2% interanual). Sense comptar l’aportació de Bankia, els recursos de clients han registrat un creixement orgànic interanual del 10,5%.

Quant als actius sota gestió, se situen en els 158.020 milions d’euros, que suposa un increment del 48,2% incloent-hi Bankia i del 16,5% de forma orgànica. Per altra banda, el crèdit brut a la clientela arribar als 352.951 milions d’euros, que es tradueix en un creixement del 44,7% en el conjunt de l’any. Amb tot, si no es té en compte la integració de Bankia, aquesta partida disminueix el 4,9%.

Malgrat el creixement en benefici net –fins i tot sense tenir en compte els impactes extraordinaris associats a l’operació amb Bankia-, els ingressos core del grup han disminuït l’1% el 2021, fins als 11.339 milions d’euros. L’entitat ho atribueix a la caiguda del marge d’interessos i als resultats associats a participades de bancassegurances, un descens que es veu compensat de forma parcial pel creixement de les comissions i dels ingressos i les despeses per contractes d’assegurances.

El marge d’interessos es redueix el 5,8% en termes interanuals i se situa en els 6.422 milions d’euros, un comportament que el grup justifica per l’entorn de tipus negatius. Malgrat tot, els ingressos per comissions pugen el 6,7% respecte a l’any anterior, fins als 3.987 milions d’euros.

Pel que fa als ingressos per dividends, augmenten respecte al 2020 i se situen en els 192 milions d’euros, impulsats principalment per un dividend més gran de BFA.