L’economia espanyola va tancar el 2021 amb un creixement interanual del PIB del 5%, una variació que contrasta amb la caiguda del 10,8% registrada l’exercici anterior, marcat per la crisi de la covid-19. Així ho indiquen les dades, de moment provisionals, publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Segons l’INE, l’impuls de la demanda nacional va aportar 4,6 punts de creixement el PIB, mentre que els 0,4 punts restants corresponen a l’evolució de la demanda externa. Malgrat l’aparició de la variant òmicron, la recuperació es va accelerar durant l’últim quart de l’any, amb una millora del PIB del 2% respecte al tercer trimestre i un creixement del 5,2% respecte a l’any anterior.

La contribució de la demanda estatal al creixement interanual del PIB durant el quart trimestre va ser de 3,6 punts, més d’un punt per sobre l’aportació del tercer trimestre. Per altra banda, la demanda externa va aportar 1,7 punts al creixement, vuit dècimes més que el trimestre anterior.

Dins la partida de la demanda destaca l’evolució de la formació bruta de capital, que va incrementar-se el 9,6% (8,3 punts més que el tercer trimestre). Per altra banda, la despesa en consum final de les llars va augmentar el 2,4% en termes interanuals (tres dècimes menys que el tercer trimestre), mentre que la despesa de les administracions públiques va créixer un 1,3% (gairebé dos punts menys).

Quant a la demanda externa, les exportacions de béns i serveis van augmentar el 15,8% en termes interanuals durant el quart trimestre, un punt més que la taxa registrada entre juliol i setembre. Segons l’INE, aquest increment es deu a un major volum d’exportacions de serveis.

Pel que fa a les importacions, aquestes augmenten l’11,1% respecte al quart trimestre del 2020, una taxa 1,1 punts inferiors a la del tercer trimestre. En aquest cas, la desacceleració respon a un menor creixement de les importacions de béns (del 10,4% al 9%) i de serveis (del 23,5% al 22,2%).

Per sectors, els serveis i la indústria van ser els principals impulsors del PIB durant el quart trimestre, amb variacions interanuals del 7,5% i de l’1,2%. Dins el sector serveis destaquen activitats com el comerç, transport i hostaleria (+19,4%), les activitats artístiques (+10,1%) i les activitats professionals, científiques i tècniques (+7,5%). En l’agricultura i la construcció, en canvi, l’activitat durant el darrer trimestre de l’any va caure el 4,3% i el 5%, respectivament.