Les economies de la zona euro i del conjunt de la Unió Europea (UE) van aconseguir superar l’últim trimestre del 2021 els nivells de PIB i d’ocupació registrats el quart trimestre del 2019, l’últim complet anterior a l’impacte de la covid-19, segons va indicar l’oficina comunitària d’estadística, Eurostat.

Segons l’última estimació de creixement anual per al 2021, el PIB va augmentar el 5,3% tant a l’eurozona com a la UE, que suposa una revisió a l’alça d’una dècima en tots dos casos. Entre octubre i desembre del 2021, el PIB de la zona euro va registrar una expansió del 0,3% respecte dels tres mesos anteriors, quan havia crescut el 2,3%, mentre a la UE el ritme d’expansió es va desaccelerar fins al 0,4% des del 2,2% registrat entre els mesos de juliol i setembre del 2021. En comparació del quart trimestre del 2020, el PIB de l’eurozona va experimentar una expansió del 4,6% i l’economia dels Vint-i-set va créixer el 4,8%.

Entre els Vint-i-set, l’augment trimestral més gran del PIB es va observar a Eslovènia (+5,4%), davant de Malta (+2,3%), Espanya i Hongria (tots dos +2%), i es van observar caigudes a Irlanda (-5,4%), Àustria (-1,5%), Alemanya (-0,3%), Croàcia, Letònia i Romania (tots -0,1%).

Així, segons les xifres desestacionalizades, els volums del PIB a la zona de l’euro i la UE van ser el 0,2% i el 0,6%, respectivament, superiors als nivells corresponents al quart trimestre del 2019.

En el cas dels Estats Units, el creixement del PIB el quart trimestre del 2021 va ser de l’1,7%, després d’augmentar el 0,6% en el tercer, mentre que l’expansió interanual va ser del 5,6%. En comparació del quart trimestre de 2019, l’economia estatunidenca es trobava el 3,2% per sobre del nivell precovid.

Augmenta l’ocupació

D’altra banda, Eurostat va informar que el nombre d’ocupats va augmentar el 0,5% tant a la zona euro com a la UE el quart trimestre del 2021, en comparació del trimestre anterior, quan l’ocupació havia crescut un 1% i un 0,9%, respectivament.

Així, per al conjunt del 2021, el nombre de persones ocupades va augmentar l’1,1% a la zona de l’euro i l’1,2% a la UE, després caure l’1,5% i l’1,4% respectivament el 2020.