Segons es desprèn dels informes d’ocupabilitat dels anys 2018, 2019 i 2020, el requeriment de tècnics de formació professional ha augmentat a Catalunya el 17,4% i en el cas de l’Anoia ha estat de més del 10%. Així, es constata que els estudis de formació professional (FP) gaudeixen d’una ocupabilitat creixent, un fet que queda reflectit en l’elevat volum d’ofertes de feina destinades a titulats d’FP, que és del 42,4% a tot l’Estat espanyol.

En contrast, a l’inici de curs 2021-22 van quedar 29.722 alumnes a Catalunya sense plaça per poder cursar estudis d’FP. Així, el sindicat CCOO assegura que «més de 300 sol·licituds no van ser assignades a la preinscripció de cicles formatius, i molts joves de l’Anoia no van poder fer el cicle de grau mitjà desitjat a l’institut Milà i Fontanals».

D’altra banda, Catalunya és una de les comunitats on hi ha més demanda de titulats en FP. Les previsions de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) marquen una tendència a l’alça en què dos de cada tres llocs de treball de la pròxima dècada seran per a tècnics de formació professional. S’han requerit titulats en FP en el 41,3% de les ofertes de feina el 2020 i superen els estudis universitaris més del 7% (33,7%). Aquest fet s’ha vist reflectit en les demandes de les famílies i l’alumnat per estudiar un cicle d’FP. Si l’any passat van ser 80.071 les preinscripcions registrades per cursar aquests estudis, aquest curs 21-22 en són 93.987. Això és un augment del 17,4% a Catalunya, que en el cas concret de la comarca de l’Anoia ha estat superior al 10% els dos darrers cursos.

CCOO pensa que la situació de dèficit de places d’FP vulnera el dret bàsic a l’educació i la formació de les persones, i que evidencia la falta de planificació i de previsió del Departament d’Educació a l’hora de programar l’oferta de places públiques. «S’ha de garantir la creació de places públiques per frenar l’expulsió del sistema de milers de joves», assegura el sindicat. Per a CCOO, les xifres d’abandonament escolar prematures es deuen al fet que «no es garanteix l’orientació i l’acompanyament de l’alumnat des de les etapes obligatòries, abans i durant la seva formació professional».

CCOO, juntament amb ajuntaments, ConsellCcomarcal, la MICOD i la Unió Empresarial de l’Anoia, ha participat en les iniciatives a favor d’augmentar l’oferta en el catàleg formatiu de l’FP a la comarca. El sindicat reclama més oferta de places públiques, incrementar el nombre i la varietat de cicles a l’Anoia Sud, seguir potenciant els cicles que ja s’ofereix i ampliar el catàleg de titulacions.