La CNMC ha imposat una multa de 24 milions d’euros a tres empreses siderúrgiques –Arcelormittal, Sidenor i Balboa- per pactar preus al mercat de compra de ferralla a l’Estat.

Entre els anys 2017 i 2018, les companyies van revelar els preus futurs de compra que pretenien oferir als seus proveïdors i van intercanviar informació relativa a les parades tècniques de les seves planes d’acer, anticipant reduccions en la demanda de ferralla i restringint així la competència.