Innovació, eficiència, know-how, treball en equip i millora contínua són cinc de les premisses que defineixen l’empresa manresana d’enginyeria integral DEIMA. Fundada el 1986 per Josep López Gual, en els darrers anys ha dut a terme una projecció empresarial com a enginyeria amb molta fermesa. Dissenya i fabrica íntegrament els projectes per als seus clients. «Ho fem tot a la mateixa empresa, des de la fase inicial fins que tenim el prototip llest», remarca el gerent i director comercial de l’empresa, Jordi López. És un valor afegit de DEIMA, que s’ha consolidat en el sector de l’automoció i s’ha fet un lloc en altres mercats com l’electrònic i el farmacèutic.

Prototip de DEIMA Alex Guerrero

La implementació de tecnologies 4.0 i la innovació constant ha permès a DEIMA tenir una presència molt important en el sector de l’automoció, tant a nivell nacional com internacional. Actualment, l’empresa té un segment de mercat exclusiu d’integració de robots col·laboratius amb intel·ligència artificial però ha decidit fer un pas més i utilitzar la realitat virtual per als dissenys de cadascun dels projectes de maquinària específica que desenvolupa. Tal com argumenta Jordi López, «apliquem la tecnologia de realitat virtual durant les fases de disseny conceptual, disseny de detall, de validació de projecte, fabricació i també com a suport a les tasques de muntatge i manteniment de les màquines».

D'esquena, Jordi López, gerent i director comercial, amb treballadors de DEIMA Alex Guerrero

La realitat virtual facilita la implementació del disseny conceptual assistit per ordinador, la visualització de prototips virtuals i la possibilitat de simular el muntatge i desmuntatge de components, fet que suposa una important millora en la detecció de no conformitats abans de la fabricació final. «Visualitzar de manera virtual el resultat final del producte en el seu entorn d’ús facilita implementar possibles canvis necessaris i a més, permet accelerar la producció i reduir les despeses de fabricació. També ens permet optimitzar la feina i fer-la molt més eficient, i optimitzar la gestió dels recursos amb millores significatives en la seva competitivitat», apunta Jordi López.

Realitat virtual DEIMA

DEIMA desenvolupa projectes claus en mà, des dels estudis de factibilitat fins al disseny i la gestió de tota l’automatització de les màquines, així com també la programació global personalitzada de qualsevol entorn de software. En destaquen, autòmats programables, pantalles de visualització, PC’s, robòtica convencional i col·laborativa, visió artificial, servosistemes, convertidors de freqüència i controls numèrics, entre d’altres.

El taller de DEIMA està preparat per poder treballar amb tot tipus de materials per fabricar les peces que des de l’oficina tècnica es dissenyen per donar forma als projectes. La inversió que l’empresa ha fet en els últims anys en maquinària i alta tecnologia CAD-CAM ha permès a DEIMA especialitzar-se en la mecanització de tot tipus d’acres, d’aluminis, bronzes, acers inoxidables i tubs estructurals.

Compromís amb la qualitat

DEIMA té la certificació de Gestió de la Qualitat ISO 9001 per al «disseny, construcció i servei post venda de maquinària industrial específica i la integració i aplicació de tecnologies i solucions de la indústria 4.0». Aquest certificat demostra el compromís per mantenir un estàndard de qualitat en el desenvolupament dels productes i la prestació dels serveis, amb la «millora contínua» present en tots els processos i l’objectiu «de satisfer els clients».

DEIMA INGENIEROS, S.A.

C/ Ferran Casablanca, 2-A

08243 Manresa. Polígon de Bufalvent

93 874 48 33

info@deima.biz

www.deima.biz