Les grans elèctriques han intentat, sense èxit, impugnar la retallada del Govern central als ‘beneficis caiguts del cel’ que reben les centrals nuclears, hidràuliques i renovables per la pujada del preu del gas natural. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha inadmès els recursos presentats per Iberdrola, Naturgy i Repsol contra les factures emeses per Red Eléctrica per aplicar el gravamen.

Les tres elèctriques han presentat sengles «conflictes de gestió econòmica» davant el regulador en al·legar, sense entrar a valorar la quantia concreta a pagar, que la pràctica de la minoració és contrària a la Constitució i al Dret Europeu. Les companyies defensen que per més que el Govern al·ludeixi en la norma a un presumpte excés de retribució «no hi ha en absolut un guany immerescut per part de les instal·lacions no generadores de gasos d’efecte d’hivernacle ni cap disfunció en el sistema de retribució de l’energia en el marc del mercat majorista que justifiqui una intervenció dels poders públics». I asseguren que l’aplicació de la minoració és contrària al «model marginalista i afecta al funcionament del propi mecanisme de formació de preus». «En calcular-se la minoració mensualment i no en temps real, es converteix en un cost variable directe que aquestes tecnologies han d’internalitzar, mentre que els seus ingressos depenen del preu de cassació de la subhasta horària del ‘pool’», exposen les companyies. Per això, demanen que se’ls emeti «una factura negativa o abonament per l’import» de les factures presentades i que «no es tornin a practicar minoracions».

Però la CNMC ha inadmès el conflicte en considerar que aquest «no és un procediment idoni per a perseguir la impugnació -si més no indirecta o incidental- d’una norma reglamentària (ja sigui de la pròpia CNMC o de qualsevol altra Administració)». «Aquest argument és si cap més evident quan el que es pretén és la impugnació d’una norma amb rang de llei com succeeix en el present cas», explica el regulador. És a dir, l’organisme que presideix Cani Fernández conclou la inadmissió de les sol·licituds en considerar-les mancades de fonament jurídic i afegeix que Red Eléctrica es limita a aplicar el mecanisme dissenyat pel Govern «i a més el fa de manera correcta». La resolució esgota la via administrativa, però les companyies poden recórrer la decisió davant l’Audiència Nacional.