El 7 d’abril va començar la campanya de la renda de 2021 i, des d’aquell dia, qualsevol persona pot accedir a l’esborrany per comprovar si ha de pagar o si li surt tornar. La consulta no implica la seva presentació immediata, però sí que és una manera de confirmar que la informació que apareix és correcta i no falta cap de les dades fiscals que hi han de reflectir. Segons recull el portal de l’Agència Tributària, l’últim dia per presentar la renda de l’exercici 2020 és dimecres 30 de juny del 2021 independentment del mètode que s’utilitzi (de manera telemàtica, presencial o mitjançant cita telefònica).

Ara bé, si la declaració surt a pagar i es vol abonar mitjançant domiciliació bancària, la data s’avança cinc dies, és a dir, el termini finalitza el 25 de juny de 2021. A part d’aquestes dates que ha fixat Hisenda per a la campanya el 2021, també és important tenir en compte que, en el cas de presentar-la de manera presencial, l’últim dia per sol·licitar cita prèvia és el 29 de juny, 24 hores abans que acabi el termini. Sempre es recomana no esperar fins a l’últim moment per evitar imprevistos que puguin sorgir: dades errònies, falta de documentació, etc.

No presentar la declaració de la renda dins dels terminis fixats té conseqüències amb recàrrecs i multes.