El Grup d’Experts per a la Reactivació de l’Economia Catalana (GEREC), creat a iniciativa del Col·legi d’Economistes de Catalunya i de PIMEC, calcula que cal una inversió pública i privada de 2.000 milions d’euros en dos anys per assolir l’objectiu que la indústria representi el 25% del PIB a Catalunya i que les exportacions d’alt valor afegit suposin una quarta part del global de les vendes a l’exterior en els propers cinc anys. En un informe coordinat per l’empresari Alexandre Blasi, el GEREC fixa els objectius industrials en les tecnologies estratègiques amb futur. També defensa dimensionar i enfortir el teixit industrial i fomentar la participació de les universitats i la formació professional.

En l’estudi es constata que en l’actual context de transformació estructural és convenient impulsar la indústria per aprofitar els reptes tecnològics com la sostenibilitat, la digitalització, la robotització o les dades. Els responsables de l’informe també destaquen que Catalunya disposa dels actius necessaris per potenciar la indústria per la seva tradició manufacturera i en els àmbits de l’educació, la recerca, el teixit socioeconòmic i els valors. «En el context actual de transformació estructural, és convenient i necessari impulsar la indústria, atès que pot permetre aprofitar els diversos reptes tecnològics actualment en marxa com són la sostenibilitat, la digitalització, la robotització o la revolució de les dades», ressalten el Col·legi i Pimec en un comunicat difós aquest dimecres.

En aquest sentit, aposten per la «Indústria 4.0» per fer que en cinc anys aquest sector representi una part important del PIB de Catalunya. Per aconseguir-ho, demana definir unes línies concretes i concentrar-hi tots els esforços públics. D’altra banda, el GEREC reclama crear mecanismes que permetin enfortir el teixit empresarial per la via d’agrupar empreses industrials. «L’objectiu ha de ser augmentar el nombre d’empreses de 100, 200 i 300 persones ocupades, prioritzant les empreses amb seu i capital majoritari a Catalunya», apunten.