El 81% de les pimes del Bages assegura tenir dificultats per cobrir llocs de treball. Així ho revela un estudi sobre les necessitats de Formació Professional al Bages elaborat per Pimec i presentat en un acte celebrat a l’escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet sota el títol «L’FP Dual, vital per seguir creixent» en el marc de la Setmana de l’Ocupació. En la jornada es van abordar els reptes de la Formació Professional al Bages i com la modalitat Dual pot contribuir a adaptar els coneixements i les competències professionals de les persones als requeriments del mercat de treball local.

L’estudi posa de manifest que les principals dificultats entre les empreses per trobar personal són en l’àrea de producció i en llocs de treball que requereixen formació professional. Així, les posicions més difícils de cobrir, diuen els enquestats, són les relacionades amb les famílies professionals d’instal·lació, manteniment d’electricitat i electrònica.

D’altra banda, sis de cada deu empreses col·labora amb centres formatius en iniciatives de formació en alternança. El 28% ho fa amb pràctiques formatives, el 19% amb FP dual i el 16% en ambdues. Les que no hi participen al·leguen que no hi ha prou alumnes que puguin cobrir les seves necessitats, o bé per la reduïda dimensió de l’empresa, per la manca de coneixement o oportunitat o perquè no hi ha la formació que requereixen. Segons l’informe, la major part de les empreses del Bages consideren que les noves competències que necessitarà el seu sector a mitjà termini seran coneixements tècnics. I és que el 71,5% de les enquestades considera que la transformació digital repercutirà molt o força en les necessitats formatives del seu sector. Tant al Bages com al conjunt de la Catalunya central, el que més diuen que les empreses que troben a faltar respecte dels serveis de formació del territori és una formació ajustada a les seves necessitats. Ho assegura el 55,8% de les empreses bagenques i el 54,5% de les enquestades en el conjunt del territori central.

L’informe també posa de manifest que el 65,1% d’empreses creu que per resoldre la manca de perfils professionals cal que l’oferta formativa s’ajusti a les seves necessitats, quant a continguts i metodologies.

D’altra banda, el 73,8% de sectors assegura no haver participat en processos d’acreditació de competències, tot i considerar que això contribueix a millorar la professionalització i la competitivitat del sector. De fet, el 40% d’empreses del territori diu no tenir coneixement de com contribuirà l’acreditació de competències al seu sector.