El Consell Econòmic i Social (CES) estima que la pandèmia ha reduït les rendes de les dones un 4% més que la dels homes i adverteix de la necessitat d’evitar els biaixos de gènere en l’aplicació de les mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Així ho reflecteix en l’informe «Dones, treballs i cures: propostes i perspectives de futur», on el CES dibuixa un diagnòstic de la situació real de les dones a Espanya a nivell social, econòmic i laboral.

«Si alguna cosa hem identificat és que la crisi de la covid ha provocat un retorn a la llar protagonitzada per les dones i una parcialitat clarament involuntària», destaca la presidenta de la Comissió de Treball sobre la Realitat Social de les Dones del CES, i responsable de l’estudi, Elena Blasco. Això s’ha traduït en una reducció de les rendes de les dones, que ha estat un 4% superior a la soferta per l’homes. Les dones exerceixen ocupacions més precàries, amb jornades parcials i contractes temporals i són majoria en el sector de cura, hostaleria i turisme, especialment colpejats per la pandèmia. A més, el tancament de les escoles i el teletreball ha afectat d’una forma més negativa les dones que els homes, tal com assenyala Blasco.