El BBVA va obtenir un benefici de 1.651 milions d’euros entre els mesos de gener i març, el 41% més que el mateix període de l’exercici anterior i el 23% més en comparació del quart trimestre del 2021. Segons va informar dijous l’entitat, es tracta del millor resultat trimestral en la història del banc. El BBVA atribueix les dades a un increment dels ingressos, que van situar-se en els 5.939 milions d’euros (+21,3%), i a la millora dels indicadors de risc. En paral·lel, el banc ha aconseguit captar 2,4 milions de nous clients, dels quals el 57% han accedit a l’entitat a través dels canals digitals.

A la partida dels ingressos, destaquen l’evolució del marge d’interessos i les comissions, els dos principals motors del creixement del BBVA aquest primer trimestre. El marge d’interessos es va incrementar el 26,3% en termes interanuals, fins als 4.158 milions d’euros, mentre que els ingressos per comissions van augmentar el 14,1%, fins als 1.241 milions d’euros. En termes de balanç, la xifra bruta de préstecs i bestretes als clients va assolir els 346.434 milions d’euros, el 5% més que el trimestre anterior, gràcies a un major nombre de préstecs a empreses. Quant als recursos de clients, aquests van augmentar el 2,2% en termes intertrimestrals, fins als 507.961 milions d’euros.