Les places de la Generalitat pendents d’estabilitzar per rebaixar l’ocupació temporal seran aproximadament 48.000, 9.000 més del que s’havia calculat en un inici, segons va indicar CCOO. L’increment es deu a personal docent que «no estava ben comptabilitzat», segons el sindicat. Les places s’hauran de regularitzar via concurs de mèrits i per concurs d’oposició. En canvi, no s’hi inclouen les 20.000 places que també són temporals i que caldrà regularitzar mitjançant una oferta d’ocupació pública ordinària. Aquestes dades es van donar a conèixer després de la segona reunió ahir del Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, on es van debatre les bases del concurs de mèrits, que incorporaran un increment de la valoració de l’experiència fins al 60%. Els altres mèrits computarien un 40% que  «probablement» es dividiren en aprovar un procés selectiu previ (20%) i en formació (20%).