Quiosc Regió7

Regió7

AMB LES GARROFES

Circulin

Circulin

La Fundació per a la Indústria juntament amb l’agència Acció han organitzat aquesta darrera setmana una sessió dedicada a l’economia circular i la seva connexió amb la indústria 4.0. pel seu interès extrec avui algunes de les informacions facilitades per Gabriel Anzaldi director de Desenvolupament científic i tecnològic d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. En la seva intervenció Anzaldi va insistir en el canvi de mentalitat que significa passar de parlar de residus a parlar de recursos i de com el model d’indústria 4.0 és un facilitador per activar aquest canvi cap a una economia circular més sostenible. La digitalització seguida de la transformació digital i de les tecnologies pròpies de la fabricació 4.0 donen solucions per tenir models d’empreses circulars, que acaben canviant també les relacions entre proveïdors, productors i clients, i per tant el model de negoci. Alguns ja parlen d’indústria 5.0 quan es fan confluir els sistemes autònoms de producció amb la interactuació amb les persones. Les persones i la tecnologia es reinventen en un nou paradigma on es combinen els rols de les persones amb les màquines. El factor humà, malgrat que amb la robotització semblava el contrari, torna a ser el centre del procés productiu.

L’economia circular incorpora mètodes per regenerar, compartir, virtualitzar-se desmaterialitzar-se, facilitar l’intercanvi. Prenen valor els productes de segona mà, es recupera la reparació de productes. Es comparteixen recursos i s’oblida l’escandalosa obsolescència programada. Es minimitzen o reutilitzen residus i components derivats del procés productiu. S’optimitzen dades de manera que també es poden virtualitzar o simular escenaris i preveure el comportament del producte fabricat i el seu impacte ambiental o social.

El mètode per avançar cap a aquest model de producció es resumeix en l’acrònim DISRUPT: dissenyar per al futur, incorporar la tecnologia digital, sostenir i preservar, repensar models de negoci, usar el residu com a recurs, prioritzar recursos regeneratius, treballar en equip per crear valor compartit. I això permet regenerar, compartir, optimitzar, circularitzar, virtualitzar, intercanviar.

Les eines per aquest canvi provenen d’una convergència tecnològica amb potencial disruptiu: intel·ligència artificial, eco disseny, Internet de les coses, tecnologies de separació, reciclatge i reutilització, robòtica avançada, biotecnologia, Blockchain, ciència de materials. I això té un impacte exponencial: interrelació dels mons físics i virtuals, flux lliure de coneixement, automatització intel·ligent i adaptació al context (flexibilitat), enllaç entre processos i dominis, acceleració del desenvolupament de nous serveis i models de negoci i millora en la presa de decisions (qualitat, velocitat i anticipació).

Pel que fa a la producció, permet gestionar, rastrejar i supervisar totes les activitats realitzades a la planta, supervisar i analitzar les operacions de producció en temps real de manera sostenible. Pel que fa al manteniment, gestionar i monitoritzar totes les activitats dels operaris per reduir costos, temps morts, millorar la disponibilitat i millorar la qualitat. En el capítol de la qualitat s’avança en gestionar traçar i monitoritzar automàticament els paràmetres detectats durant les operacions de qualitat. Pel que fa als materials es passa a gestionar les entrades i sortides de materials i registrar-les en els sistemes de gestió empresarials en temps real. S’incrementa la planificació de les activitats sobre els recursos de producció. I finalment, es crea un ecosistema amb gestió col·laborativa per millorar la circularitat dels processos.

O sigui que en una empresa ideal circular 4.0 ens hi trobaríem: planificació integral de la cadena de subministrament, màquines intel·ligents, diagnòstic intel·ligent i manteniment preventiu, capacitació dels operaris amb realitat augmentada, mòbils i computadors usables, sistemes autònoms per a l’assignació intel·ligent de recursos, sistemes intel·ligents de control de qualitat, productes amb traçabilitat total, comerç electrònic, gestió intel·ligent de rutes de distribució, nous models de negoci orientats a la personalització i al servei.

Ens trobem davant d’una nova revolució productiva i aquest fet sempre deixa molta gent pel camí si no som capaços de socialitzar aquests avenços en altres àmbits que no siguin el de la indústria puntera. Aquestes noves capacitats tecnològiques sotraguejaran també el sector públic que es veurà obligat a canviar la manera d’interactuar amb els ciutadans que són els seus usuaris. En tot cas, aquest canvis s’implantaran més ràpid allà on hi hagi gent amb competències, talent i facilitat d’accés a un ecosistema tecnològic especialitzat.

Compartir l'article

stats