Catalunya necessitaria construir en els propers anys entre 104.000 i 150.000 nous habitatges per satisfer la demanda que existirà el 2025, de les quals entre 43.000 i 80.000 seran en règim de propietat i la resta, de lloguer o segon habitatge.

Aquest és l’escenari que planteja un estudi de la Càtedra «Habitatge i Futur» d’APCE-UPF (Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya-Universitat Pompeu Fabra), presentat ahir, i que alerta que la producció actual està «molt per sota» de la demanda d’habitatge que requereix la població.

L’estudi «Estimació de la demanda solvent d’habitatge nou a Catalunya i les seves províncies» realitza els seus càlculs a partir dels escenaris de creació de noves llars de l’Idescat per al període 2021-2025, adaptant-lo a la demanda efectiva i dibuixant un escenari més pessimista i un altre més optimista.

La demanda efectiva d’habitatge en propietat per al 2025 se situaria entre els 43.000 i els 80.000 habitatges, però aquesta xifra s’elevaria fins a entre 104.000 i 150.000 si se suma la demanda d’habitatge secundari i la d’inversió (que és la que acaba al mercat de lloguer) que existeix.

La construcció de nous habitatges a Catalunya es troba en els últims anys al voltant dels 11.000 habitatges anuals, per la qual cosa els autors de l’estudi adverteixen de la insuficiència de la demanda -fixada en entre 21.000 i 30.000 habitatges anuals de propietat-, el doble de l’oferta.

Al seu entendre, les actuals tensions de preus al mercat de l’habitatge, que atribueix a aquest desajustament, es veuran «agreujades» pel context internacional actual, marcat pels problemes en els subministraments i la guerra a Ucraïna, que incrementaran els costos.

El director de la Càtedra «Habitatge i Futur» d’APCE-UPF i coautor de l’estudi, Josep Maria Ragui, va destacar ahir que «conèixer la demanda futura d’habitatges és necessari tant per al sector promotor, que pugui adequar la seva oferta, com perquè el sector públic pugui reconèixer si aquesta demanda és la socialment desitjable». En representació de l’associació de promotors APCE, el seu president, Xavier Vilajoana, va apuntar que «aquestes dades evidencien la necessitat d’incrementar la producció d’habitatge a Catalunya, ja que existeix una gran part de la població que no té accés a l’habitatge de propietat, com per exemple els joves».