Què és la mediació? La mediació és un Mètode Alternatiu de Resolució de Conflictes (ADR), que permet a les parts involucrades en un conflicte la seva resolució per si mateixes, i el mediador actua com a conductor de les sessions, ajuda les parts perquè trobin elles mateixes la solució més satisfactòria per a totes. Hi imperen els principis de confidencialitat, voluntarietat i imparcialitat.

Per tant, veiem que les parts són les protagonistes, a diferència d’un procediment judicial, en què el rellevant és l’aplicació de les normes a aquest conflicte, on no té cabuda aspectes a vegades tant important per a les persones com poden ser els sentiments, la preservació de les relacions personals o les necessitats de les parts.

I el meu advocat quin paper hi té? Doncs tot i no ser el protagonista de la mediació (recordem que ho són les parts) hi té un paper molt important, ja que és qui podrà assessorar les parts en aspectes legals sobre els acords que puguin prendre, quina repercussió podran tenir en el dia a dia, si són viables; és per aquest motiu que l’advocat, tot i no ser el protagonista de la mediació, ha d’anar de bracet de les parts.

A més a més d’oferir assessorament al llarg de les sessions de mediació, també pot derivar els seus clients perquè s’acullin a aquest procés abans d’iniciar cap procediment judicial, o fins i tot un cop iniciat, i no per això vol dir que tinguem menys número d’obtenir una sentència desfavorable, ja que pot ser que en l’entrevista que tingui amb el seu client vegi que pot ser una eina beneficiosa.

A més, hem de pensar que cada cop més lleis estan apostant per la mediació com a mètode de resolució de conflictes, i es deixa els jutjats en últim terme, com les modificacions recents del llibre Segon del Codi Civil de Catalunya dedicat a la família.

És per aquest motiu que la mediació i l’advocat fan un tàndem perfecte.