El Govern de la Generalitat ha suprimit la mesura que facultava els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la covid-19 a poder renegociar el preu dels lloguers i que contemplava una rebaixa del 50% si no s’arribava a un acord entre les parts. Aquesta mesura, que es va aprovar l’octubre del 2020, ha finalitzat amb l’entrada en vigor d’un decret llei que adapta la regulació de mesures preses en el context de la crisi sanitària i social que va ocasionar la pandèmia.

«Amb l’entrada en vigor del decret llei ja no seran d’aplicació les mesures que facultaven als arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la covid poder renegociar el preu dels lloguers», ha assenyalat el Govern en un comunicat.

Amb aquesta mesura que ara acaba, el llogater li podia demanar a l’arrendatari una modificació equitativa de les condicions del contracte. I, per als casos en què les parts no poguessin arribar a un acord, s’aplicava una reducció del 50% del preu del lloguer.