CaixaBank preveu aconseguir una rendibilitat superior al 12% el 2024, que suposa pràcticament duplicar els nivells actuals, generar uns 9.000 milions d’euros de capital i situar la taxa de morositat per sota del 3% al final d’aquest període.

Ho inclou el nou pla estratègic de l’entitat per al període 2022-2024, el primer després de la integració de Bankia, que posa el focus a aplicar una «atractiva» política de remuneració als accionistes i en la millora de la rendibilitat (ROTE), recolzada en un augment dels ingressos i la reducció dels costos per les sinergies de la fusió.

En aquest sentit, CaixaBank es marca l’objectiu de generar al voltant de 9.000 milions de capital aquests tres anys, quantia que inclou els 1.800 milions de la recompra d’accions que es repartiran aquest exercici; els dividends, amb un payout -percentatge del benefici que es destina a aquest efecte- superior al 50%, i un capital CET1 -de màxima qualitat- per sobre del 12%, segons la informació remesa a la CNMV, el supervisor borsari.

El banc destaca que aquesta estratègia de retribució «reverteix directament en la societat», atès que els seus principals accionistes són la Fundació Bancària La Caixa (30%) i l’Estat (16%) a través del FROB. Un 28% més de les quantitats repartides va a les mans d’uns 646.000 petits accionistes.

CaixaBank, l’entitat líder del país, també es proposa augmentar els ingressos al voltant del 7% entre 2022 i 2024, gràcies, en part, a l’impuls de l’activitat d’assegurances (+10%) i de les comissions (+2%). Amb això, el marge d’interessos creixerà un 8% recolzat en el nou entorn de tipus d’interès positius.

Una altra variable amb un comportament positiu en aquest període serà la rendibilitat, que se situarà per sobre del 12%, gairebé el doble que la taxa actual.