El producte fresc va guanyar pes relatiu en la cistella de la compra l’any passat. El 41% de la despesa anual en alimentació de les llars espanyoles es va destinar a productes frescos el 2021, fins a uns 1.900 euros anuals, amb un creixement del 8,6% respecte del 2019, però per sota dels 2.192 euros anuals del 2020, any marcat pel confinament i que en el sector de la distribució consideren que no és referència pel tancament de bars i restaurants i l’increment del consum a les llars.

L’alça dels preus el 2022 pot tenir incidència en les dades registrades per l’estudi, ja que els consumidors cuiden el pressupost familiar i prioritzen els productes de preu més baix, la marca blanca. Aquest efecte pot tenir incidència en la compra de producte fresc també encara no avaluada.

El gran motor del producte fresc al supermercat és el consum més gran de fruites i verdures davant d’una certa retallada de la compra de carn i peix, tendència que estan detecta des del 2018 (amb el parèntesi del 2020). Un de cada tres euros que s’han gastats al supermercat es destina a la compra de productes frescos, cosa que va suposar una despesa global de 35.614 milions d’euros l’any passat.

Així es desprèn de la quarta edició de l’Observatori de Productes Frescos d’Aldi a Espanya amb dades de la consultora Kantar, que destaca que els frescos «van ser els productes que més van créixer el 2021 en volum de compra en comparació del total de l’alimentació». En termes de preu, les llars espanyoles van pagar de mitjana l’1,8% més en productes frescos l’any passat respecte del 2020.

Segons Ignacio Cid, responsable d’estudis d’Aldi, l’augment de la despesa en els productes frescos en la cistella de la compra no només es produeix perquè s’atorga més importància a la categoria de producte fresc, sinó també per la predisposició a una despesa superior en la categoria «que implica que el consumidor compra cada vegada més productes de més valor».

Les cireres, les prunes, el salmó o l’alvocat van ser alguns dels productes que més van augmentar la seva presència a la cistella de la compra i que tenen, en general, un preu més elevat respecte de la mitjana de la seva categoria.

Menys freqüència de compra

L’Observatori de Frescos d’Aldi a Espanya constata que durant el 2021 el consum de carn fresca i pa fresc es va veure reduït, principalment per una caiguda de la mida de la cistella i una menor freqüència de compra. Aquesta tendència es produïa des del 2018, encara que, en el cas de la carn, la compra va experimentar un repunt el 2020, per les restriccions a l’hostaleria, que van implicar un consum més gran a la llar.

La relació qualitat-preu és el principal factor que motiva els consumidors espanyols en la compra de productes frescos al supermercat, amb un 57% de les preferències, seguit de prop de la conveniència (56%) i, a més distància, de la qualitat (38%). Per a gairebé 3 de cada 4 espanyols i espanyoles (71%) és decisiu que els productes frescos siguin de temporada, i un percentatge similar de consumidors (73%) considera, a més, que l’oferta de productes de temporada que ofereixen els supermercats és suficient.

La quarta edició de l’Observatori de Productes Frescos d’Aldi també analitza les preferències dels espanyols en relació amb l’origen dels frescos que compren, un factor que cal tenir en compte per a 4 de cada 5 consumidors, i determinant per a un 66% dels espanyols. En la mateixa línia, la gran part dels espanyols (86%) admet que prioritza la compra de productes d’origen nacional en la cistella de la compra i, fins i tot, que prefereix comprar abans productes de la seva autonomia (78%).

Més planificació

La importància de la categoria de productes frescos per a les llars espanyoles també va lligada a una previsió més gran de compra. La fruita, la verdura, la carn fresca i els ous són les categories que més es planifiquen a l’hora de fer la compra setmanal, just darrere de la llet. Tot i això, és habitual que també es produeixin compres per impuls perquè és una categoria de productes molt àmplia. La fruita es compra principalment per plaer, com també passa amb la xocolata i els dolços, i a més que és la categoria de frescos on hi ha més predisposició per part del consumidor a tastar noves varietats i productes.

La sostenibilitat s’està convertint any rere any en un factor determinant per a la decisió de compra. Més de la meitat dels consumidors, un 56%, donen força o molta importància a l’envàs dels frescos i gairebé 7 de cada 10 (69%) valoren en gran mesura que aquests siguin sostenibles. Sobre les preferències, el 59% dels espanyols afirma que intenta comprar sempre els frescos a granel per evitar l’ús d’envasos. La mesura més valorada pels consumidors espanyols en matèria de sostenibilitat és la reducció de plàstic en els envasos (60%), seguida de la utilització d’envasos biodegradables (40%), d’envasos reutilitzables (39%) i de l’exigència de sostenibilitat a tota la cadena de valor (38%). Per categories, on es percep que s’han dut a terme més mesures de sostenibilitat és en les verdures i hortalisses fresques (34%), seguides de la fruita (19%) i el peix i el marisc (18%).