El Govern limita en els seus càlculs al 15,3% la rebaixa al consumidor d’electricitat mitjà acollit a la tarifa regulada PVPC durant els 12 mesos d’aplicació del límit aprovat a la generació d’electricitat a partir de gas natural. Així consta en la memòria d’impactes que acompanya el decret llei aprovat pel Govern divendres 13 d’abril, a què ha tingut accés Europa Press.

Malgrat que el decret llei que ho regula ja està en vigor a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, el mecanisme per mirar de desvincular el preu del gas natural al mercat d’electricitat està a expenses de l’autorització de la Comissió Europea. L’acord d’Espanya i Portugal amb les autoritats comunitàries fixa un límit mitjà de 48,75 euros/MWh en els dotze mesos d’aplicació d’aquest mecanisme –fins al 31 de maig del 2023– que en els sis primers mesos serà de 40 euros/MWh, i que augmentarà progressivament fins als 70 euros/MWh.

45 euros més per compensar el gas

L’aplicació del límit als 48,75 euros/MWh, estima el Govern, tindrà com a resultat un preu de cassació marginal resultant de 126,54 euros/MWh, al qual caldria sumar el cost de l’ajust que pagaran els consumidors, la compensació a les centrals amb els preus limitats, que de mitjana suposarà 45,17 euros/MWh, segons aquestes estimacions

La suma del preu total de cassació més l’ajust resultaria en un total de 171,70 euros/MWh, que al rebaixar la bonificació als consumidors per les rendes de congestió –diferència entre l’electricitat resultant del límit a la península Ibèrica i la de França–, que el Govern estima en 5,71 euros/MWh de mitjana, acabaria donant com a resultat 166 euros/MWh. Aquesta xifra suposaria una rebaixa en el preu de l’electricitat del 22% respecte als 213 euros/MWh que estima una cotització del gas natural a 96 euros/MWh, un valor constant considerat per l’Executiu en les seves estimacions.

Baixada mitjana del 15% en PVPC

A l’analitzar l’impacte de la mesura sobre les factures dels consumidors finals, el Govern assenyala que la rebaixa mitjana per a un consumidor mitjà (2.400 kWh, 4,1 kW) acollit a PVPC, amb la rebaixa fiscal vigent i els actuals valors de peatges i càrrecs del sistema elèctric, la baixada mitjana serà del 15,3%

Més baixa serà fins i tot per al primer mes, ja que malgrat que té un límit al gas més baix (40 euros/MWh els primers sis mesos) el Govern estima una rebaixa del 12,5%, tot i que anirà creixent. La raó, explica l’Executiu, és que a mesura que passen els mesos aniran vencent més contractes a termini, per la qual cosa la compensació per l’ajust es repartirà entre més agents.

En tot cas, l’augment progressiu del límit en la segona meitat de l’any d’aplicació del mecanisme (de 45 euros/MWh el setè mes fins als 70 euros/MWh de l’últim) repercutirà a l’alça en el preu de cassació i, per tant, en el preu final a assumir pels consumidors (180 euros/MWh previst l’últim mes d’aplicació, amb un preu de cassació en el ‘pool’ de 165 euros/Mwh). Per al consumidor industrial, totalment exposat al preu spot, el Govern estima una rebaixa a la factura d’entre el 18% i el 20% de rebaixa, que oscil·larà el primer mes del mecanisme entre el 15% i el 17%, i entre el 13% i el 15% l’últim.