La Inspecció de Treball ha enviat 83.600 cartes a empreses on té sospites que hi pot haver contractes temporals o fixos discontinus en frau. La ‘policia laboral’ ha iniciat així una campanya específica per vetllar pel correcte compliment de les noves normes de contractació derivades de la reforma laboral pactada amb patronal i sindicats. Una de les figures estrella d’aquesta, el contracte fix discontinu, ha experimentat en els dos últims mesos un especial increment, fruit de la desaparició d’altres, com el d’obra i servei. I des del departament liderat per Yolanda Díaz tenen indicis que no totes les companyies que n’han firmat un ho estan implementant de manera correcta.

L’enviament massiu de cartes des d’Inspecció de Treball a empreses per alertar-les d’una potencial actuació és una pràctica habitual en els últims anys de la ‘policia laboral’. Ja ho va ser en temps de l’anterior ministra, la socialista Magdalena Valerio, i ho està sent sota la batuta de la seva successora, Yolanda Díaz. Així, amb el mer avís preventiu d’indicis de frau, moltes de les companyies que reben la missiva regularitzen situacions que podrien estar en frau i s’eviten possibles contratemps i sancions.

Una alerta que en les actuals circumstàncies cobra especial sentit, ja que un dels canvis introduïts per la reforma laboral és que ara les sancions per abús de la temporalitat no computa una sanció per centre de treball, sinó una sanció per treballador. Fet que pot multiplicar l’import de la multa. Les 83.600 empreses alertades des de Treball donen feina a un total de 199.980 treballadors, segons expliquen des del departament de Díaz.

L’ús dels contractes de fix discontinu s’ha disparat en els dos últims mesos, des de la plena entrada en vigor de la reforma laboral a l’abril. Des dels sindicats porten des d’abans fent pedagogia entre els seus delegats sobre els detalls d’aquest tipus de contracte per garantir el seu correcte ús als centres de treball. I ara des de Treball activen la maquinària per vetllar perquè realment s’està complint.