Els contractes indefinits a temps parcial augmenten més ràpid que els indefinits a temps complet. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi de la consultora Adecco, que detalla que mentre la contractació indefinida a temps complet ha augmentat un 18,83%, a temps parcial ha pujat un 37,08%. L’informe analitza l’impacte de la reforma laboral quatre mesos després de la seva entrada en vigor i apunta que l’ocupació s’està recuperant de manera «més accentuada» que el PIB. Així mateix, indica que la major pujada en la contractació s’ha produït en els contractes fixes discontinus (+158,98%), mentre que els indefinits s’han incrementat un 58,28%. L’estudi apunta que les conseqüències «més notables» de la reforma tenen a veure amb els contractes de treball de durada determinada. Així, apunta que els contractes eventuals per circumstàncies de la producció han caigut un 8,04% i els de substitució un 23,38%.