La Fundació Ampans ha presentat el balanç dels resultats del 2021 en l’àmbit de la inserció laboral. El servei va atendre més de 764 persones en edat activa amb discapacitat, trastorns de salut mental i situació de vulnerabilitat, i els va oferir acompanyament, orientació laboral i formació, mitjançant diversos programes i serveis.

Del total d’atesos, 344 van ser persones amb discapacitat, i la resta, la major part en situació de vulnerabilitat. En la inserció s’han aplicat diferents programes d’orientació, formació i acompanyament finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Conforcat) de la Generalitat de Catalunya, i per entitats com la Fundació Bancària la Caixa i la Fundació ONCE.

De les 195 insercions, el 47% van ser de persones amb discapacitat. El 68% dels contractes van ser a l’empresa ordinària, i el 32% restant es van fer en un entorn protegit com el Centre Especial de Treball o l’Empresa d’Inserció, impulsats per la mateixa entitat per crear llocs de treball adaptats al Bages. Els convenis de pràctiques amb les empreses es van recuperar i es van formalitzar 156 contractes de pràctiques, mentre que el 2020, en plena pandèmia, en van ser 43. En total hi va haver 71 empreses i entitats contractants i se’n van visitar 110. També es van gestionar 136 ofertes laborals a través de la Borsa de Treball pròpia.

Amb la metodologia de Treball amb Suport (TAS) es va fer seguiment i acompanyament a 37 persones amb discapacitat amb feina a l’empresa ordinària. En l’àmbit de la formació, 371 persones van fer formació professionalitzadora i ocupacional per a la inserció laboral, gairebé el doble que el 2020, i es van integrar els espais virtuals d’aprenentatge com a metodologia. Un total de 163 persones van cursar un certificat de professionalitat i 32 formació complementària, 70 van fer cursos del Punt de Formació Incorpora, 92 formació a mida i 14 persones amb discapacitat, formació dual amb contractes de formació i aprenentatge.