Dotze alumnes i tres professors de l’Escola Agrària de Manresa han fet una estada a Dinamarca per formar-se de manera pràctica en producció ecològica en el marc del programa Erasmus+. Durant l’estada, de disset dies, han fet pràctiques d’horticultura ecològica, conreus extensius, farratges, ús de la maquinària, gestió del bestiar, transformació d’aliments i comercialització. A més, han pogut practicar l’anglès tècnic, ja que aquesta ha estat la llengua vehicular de les pràctiques.

L’activitat s’ha fet a l’escola internacional Kalo Okologisk Landbrugsskole, amb qui el centre manresà manté des de fa anys relació per potenciar la formació internacional de l’alumnat i del professorat. Els professors han pogut conèixer noves metodologies pedagògiques i tècniques específiques del país, a més de col·laborar en l’organització de les activitats pràctiques. A més, quatre alumnes han continuat la formació internacional a Dinamarca amb una estada complementària de 30 dies en quatre finques modèliques en producció ecològica. La formació en centres de treball d’un altre país permet als alumnes viure una experiència en un país i societat diferent de la catalana, fan immersió lingüística en anglès i amplien els coneixements tècnics en producció, transformació i comercialització de productes ecològics.

L’Escola Agrària de Manresa fa una forta aposta per la formació internacional a través dels programes Erasmus+. Fins ara la mobilitat internacional de l’alumnat se centrava en el cicle formatiu de grau mitjà de Producció Agroecològica però a partir del curs vinent s’espera fer-la extensiva al nou cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i medi rural perfil professional agroecologia i acció climàtica.