El Govern va publicar ahir els barems del concurs excepcional de mèrits per estabilitzar 9.700 places temporals a l’administració. El document detalla que avui a les 9 del matí s’obre el període d’inscripció de 20 dies hàbils per sol·licitar participar-hi. Les places convocades formen part de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització aprovada pel Govern el 24 de maig i dins el procés per assolir un 8% de temporalitat el 2024. La convocatòria afecta personal funcionari i laboral ocupat de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o ocupat per personal amb una relació temporal des del mateix dia, segons preveu la llei estatal aprovada a finals d’any. És la primera convocatòria d’oferta pública per estabilitzar 46.845 places via concurs de mèrits i d’oposició que s’han de publicar abans del 31 de desembre.