L’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’optar a unes subvencions dels fons Next Generation -que es gestionaran a través de la Generalitat de Catalunya- pensades per millorar l’eficiència energètica de barris o grups d’habitatges que han de complir unes característiques singulars: s’ha de tractar d’una zona delimitada, amb blocs que segueixin les mateixes característiques i tipologia, ha de ser un barri eminentment residencial i ha de tenir la possibilitat que les obres de millora permetin com a mínim un 30% d’estalvi del consum d’energia primària no renovable. La convocatòria també té en compte que, amb la subvenció, es puguin rehabilitar almenys dos edificis residencials que a la vegada suposin un mínim de 50 habitatges.

A Manresa, el barri del Xup -construït als anys 60- compleix els requisits predeterminats per Europa i esdevé un candidat òptim per optar a aquests fons, segons avança l’Ajuntament. El treball que ja s’està fent al Xup a través del projecte «Barris i Comunitat» de la Diputació de Barcelona -que hi destina 173.000 euros anuals durant tres anys- ha permès que l’Ajuntament de Manresa ja tingui avançats els estudis previs en matèria d’eficiència energètica que es requereixen per presentar-se a la convocatòria.

L’elecció del Xup també segueix criteris d’impacte global sobre el barri. L’Ajuntament de Manresa calcula que es podrien beneficiar d’aquests ajuts uns 200 habitatges, que representen gairebé un 42% del total (n’hi ha 480). Les subvencions -segons els càlculs tècnics previs que s’han fet, diu l’Ajuntament- podrien cobrir fins a un 65% de la despesa, amb la possibilitat d’arribar al 100% en els casos de famílies vulnerables, i amb l’opció de poder fraccionar el pagament que pertoqui a cada veí o veïna a curt, mitjà o llarg termini. Pel que fa a la reducció d’estalvi del consum d’energia, s’estima que podria ser d’entre el 40 i el 65%, per sobre del 30% que es demana com a mínim exigible.