Els titulars de criptomonedes i les establiments que operin amb aquests actius hauran de presentar a Hisenda una declaració informativa anual a partir de l’1 de gener del 2023, amb informació sobre les operacions i saldos.

Aquesta nova obligació, prevista en la llei de lluita contra el frau i avançada aquest dimarts pel diari ‘Expansión’, apareix desenvolupada a l’esborrany d’un projecte de llei que incorpora diverses modificacions sobre lluita contra el frau i que es troba actualment en fase d’audiència pública.

La declaració haurà d’incloure informació dels qui hagin sigut titulars, autoritzats o beneficiaris de criptomonedes en algun moment de l’any, així com els saldos a tancament d’any, incloent-hi dades com tipus de moneda, nombre d’unitats i valoració en euros.

Per determinar el nombre d’unitats de cada moneda virtual es computaran les existents a l’inici i tancament de l’any, i per a la seva valoració es prendrà la cotització mitjana a 31 de desembre.

Pel que fa a les societats que proporcionin servei de canvi de monedes virtuals per fiduciàries o entre diferents monedes virtuals, també hauran de presentar una declaració anual amb informació de compres, transmissió, permuta i transferència d’actius, identificat a les persones que han operat amb ells.