El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua fent els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2022 al sector primari.

El pagament dels imports corresponents a l’ajuda de ramaderia ecològica de la campanya 2021 s’ha fet efectiu aquesta setmana. Al conjunt de les comarques de l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya i el Solsonès s’han abonat 1.313.741,56 euros a 132 ramaders. Al conjunt de Catalunya s’han abonat 6.194.214 euros a un total de 620 beneficiaris de 29 comarques amb un impacte sobre 90.704 hectàrees de conreu.

L’objectiu d’aquesta ajuda és compensar el lucre cessant i l’increment de costos que hi ha associats a pràctiques respectuoses envers el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal, alhora que la disminució dels transports d’animals entre granges de cria i d’engreix.

També preveu la variació en els costos per l’increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d’una dieta únicament basada en pinsos concentrats.

L’ajuda, que inclou compromisos a 5 anys vista, s’emmarca dins del PDR.cat2022, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).