El Port ha aprovat la licitació de la segona de les obres del nou accés ferroviari, amb un pressupost de 31 milions d’euros. La decisió la va prendre l’últim consell d’administració de l’entitat presidida per Damià Calvet.

Les obres inclouen una sèrie d’actuacions sobre xarxes de serveis i de consolidació del terreny que permetran en el futur les obres de la superestructura ferroviària.

Les actuacions, per un import de 31.225.648 euros, sense IVA tenen un termini d’execució de 24 mesos. Es finançaran per part de la Unió Europea (UE) dins de pla de recuperació a través del fons Next Generation . En aquest sentit, compleixen els requisits establerts: és una inversió d’intermodalitat i logística, potencia la mobilitat sostenible, segura i connectada i és un projecte que millora l’accessibilitat, la sostenibilitat, la digitalització i la seguretat dels ports.

Els terrenys on s’executaran les obres tenen baixa qualitat i, per tant, requereixen tasques de consolidació. El procediment escollit per a aquesta millora de les propietats geotècniques és la precàrrega, tècnica àmpliament utilitzada al Port de Barcelona. Formen part de les obres xarxes de serveis, algunes de caràcter metropolità.

Tot això es resol amb el desplaçament dels serveis o mitjançant l’execució d’important obra de protecció per garantir la seva seguretat estructural i la compatibilitat amb les futures obres de superestructura ferroviària. Les actuacions també inclouen una important obra de drenatge que permetrà laminar els cabals punta mitjançant la seva capacitat d’emmagatzematge.

Aquesta obra, la segona dels nous accessos ferroviaris al Port, és un pas més a les obres d’aquests accessos i les terminals ferroviàries a desenvolupar a la zona sud del Port.

Una vegada finalitzades, i juntament amb la societat Train Port Barcelona (amb Adif), que s’encarregarà del desenvolupament i gestió del node logístic ferroviari de Barcelona, i del pla director urbanístic de la terminal logística intermodal (pendent d’aprovació definitiva), són la base per al desenvolupament de nous serveis intermodals que facilitaran la creació de solucions logístiques sostenibles i competitives.