El Consell de Ministres ha autoritzat una contribució per valor de 30,5 milions d’euros del Govern espanyol al nou fons fiduciari del Fons Monetari Internacional (FMI) per a la resiliència i la sostenibilitat que començarà a funcionar en l’últim trimestre de l’any, i es converteix en el primer país a contribuir-hi, segons ha assenyalat el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

En paral·lel, el Banc d’Espanya realitzarà una altra contribució en drets especials de gir (DEG), que situarà l’aportació total d’Espanya en aproximadament 1.860,5 milions d’euros.

A aquesta contribució s’hi uneixen els DEG ja canalitzats pel Banc d’Espanya al fons fiduciari per al creixement i la reducció de la Pobresa, també de l’FMI, per import de 350 milions de DEG, l’abril d’aquest any.

«D’aquesta forma, Espanya compleix el seu compromís de canalitzar el 20% dels DEG rebuts en l’assignació general del 2021 posant-los a disposició dels països més vulnerables», ha assenyalat el ministeri.

Els recursos d’aquest nou fons de l’FMI es destinaran a la concessió de suport financer a països de renda per càpita baixa i mitjana vulnerables perquè impulsin projectes de lluita contra el canvi climàtic i de preparació davant futures pandèmies.

«Espanya ha sigut dels primers països a impulsar la creació d’aquest nou fons fiduciari, que aportarà finançament a llarg termini a països de renda baixa i de renda mitjana vulnerables, per exemple a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina, que comptin amb un programa tradicional de suport financer de l’FMI», ha afegit el ministeri.

En un primer moment, el suport financer d’aquest fons se centrarà en les mesures per fer front al canvi climàtic i per millorar la preparació davant futures pandèmies, tot i que s’espera que s’hi puguin incorporar altres objectius més endavant.

Addicionalment, el Consell de Ministres ha autoritzat la contribució econòmica d’Espanya, per import de 62 milions d’euros, al fons de l’FMI per al creixement i la reducció de la pobresa, a través del qual es canalitzen préstecs en termes concessionals, és a dir, amb condicions financeres més favorables per als beneficiaris que les del mercat, a països de renda baixa.