Hi ha empreses que tenen la necessitat d’acreditar la situació d’estar al corrent en els pagaments amb Hisenda quan es presenten situacions que l’exigeixen com a requisit, com licitacions o per accedir a subvencions públiques. Per fer-ho, hi ha la possibilitat de presentar un certificat que acrediti mitjançant garantia documental que una empresa determinada no té comptes pendents amb el fisc.

Per comptar amb aquesta manera d’acreditar una situació sense problemes amb l’Administració central , cal accedir a la <strong>seu electrònica de l’Agència Tributària</strong> i identificar-se amb el certificat digital de l’empresa. Tot seguit, cal fer els passos següents:

Inici → Tots els tràmits → Certificacions → Situació tributària → Certificats tributaris → Expedició de certificats tributaris → Estar al corrent d’obligacions tributàries.

En cas que el requisit impliqui conèixer la situació de pagaments amb la Generalitat, cal accedir a la seva seu electrònica i seguir els passos que s’indiquen en funció de si el tràmit es vol fer per internet, per telèfon o bé si es prefereix demanar una cita per formalitzar-lo de manera presencial.