El teixit empresarial del Berguedà ha tancat el segon trimestre amb xifres positives que el mantenen en el camí del creixement. En concret, la comarca ha registrat en aquest període 1.249 empreses, l’1,8% més que l’any anterior (evolució lleugerament més intensa que al conjunt de Catalunya, on ha estat de l’1,2%) i un 0,6% més que el primer trimestre. En paral·lel, al mercat de treball s’ha assolit la xifra més elevada de llocs de treball des del març del 2009.

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Berguedà que publica trimestralment la Cambra del Berguedà i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Els llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social a la comarca han crescut l’1,6% a finals de juny del 2022 respecte a l’any anterior fins a les 11.810 afiliacions. Si bé, aquest creixement és menys notable que el registrat al conjunt Catalunya (4,2%), si es compara la xifra de llocs de treball de juny de 2022 amb els nivells previs a la crisi, aquesta dada és la més elevada des del març del 2009.

Segons el tipus de règim d’afiliació, al tancament del segon trimestre el Berguedà compta amb 8.355 persones assalariades i 3.455 autònomes. Respecte a un any enrere el nombre de llocs de treball augmenta un 2,4% entre els assalariats, mentre que disminueix un 0,3% entre els autònoms.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms només ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció (0,9%) i als serveis (0,2%), mentre que a la resta ha disminuït a la indústria (-1,7%) i al sector primari (-1,1%). Els assalariats han crescut a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere: un 5,7% a la construcció, un 5,6% a la indústria i un 0,6% al sector terciari.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats s’ha incrementat anualment entre les microempreses (fins a 9 treballadors) i entre les petites empreses (de 10 a 49 treballadors): un 1,3% i un 8,5%, respectivament. En canvi, ha disminuït un 2,3% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 4,5% entre les empreses grans (de 250 treballadors i més).

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, la xifra d’afiliats s’ha incrementat un 1,6% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 15.930 persones a finals de juny del 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat lleugerament més intens entre els homes (1,8%) que les dones (1,5%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre el 0,1% de les persones entre 30 i 44 anys i el 2,9% dels menors de 30 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats del 15,2% entre les persones de nacionalitat estrangera -que representen el 8,7% del total-, enfront del 0,5% dels de nacionalitat espanyola.