L’Anoia ha tancat el segon trimestre de l’any amb xifres històriques al seu mercat del treball. En concret, la comarca ha assolit 36.125 llocs de treball i 52.813 persones afiliades segons residència padronal, que representen respectivament les xifres més elevades des del setembre del 2008 i des del 2012. Són dades que aporta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Anoia, que publica trimestralment la Cambra de l’Anoia i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i que també analitza la xifra d’empreses i l’atur.

Pel que fa al nombre d’empreses, segons l’estudi, ha augmentat el 0,6% a finals de juny del 2022 respecte a fa un any, i se situa en 3.081, una evolució que ha estat menys intensa que la registrada al conjunt de Catalunya (1,2%). Amb tot, respecte al període anterior (març del 2022) hi ha hagut una petita disminució de 17 empreses (-0,5%).

Per la seva banda, el nombre de llocs de treball a la comarca ha augmentat el 3,6% el segon trimestre respecte a un any enrere, fins als 36.125, la millor xifra des del setembre del 2008. No obstant això, aquest creixement és menys intens que el registrat al conjunt de Catalunya (4,2%). Si desglossem aquesta xifra segons el tipus de règim d’afiliació, a finals del mes de juny a l’Anoia hi havia un total de 28.105 persones assalariades i 8.020 d’autònomes. En termes interanuals, s’observa un creixement més notable entre els assalariats (4,4%) que entre els autònoms (1,1%).

Per grans sectors econòmics, l’informe estableix que el nombre d’autònoms ha crescut respecte al 2021 a la construcció (3,0%) i al serveis (1,0%), s’ha mantingut a l’agricultura (0,0%) i ha disminuït a la indústria (-1,1%). El nombre d’assalariats ha augmentat el 5,5% als serveis i el 4,0% a la indústria, mentre que a la construcció i al sector primari ha disminuït (el -2,8% i el -14,8%, respectivament).

Quant a les dimensions de l’empresa, els assalariats han crescut interanualment als quatre segments analitzats, però amb diferents intensitats: el 0,1% en les empreses de fins a 9 treballadors (microempreses), el 4,4% entre les de 10 a 49 treballadors (empreses petites), el 8,7% a les de 50 a 249 treballadors (empreses mitjanes) i el 4,6% a les de 250 treballadors o més (empreses grans).

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny del 2019), l’estudi determina que l’afiliació ha crescut en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys, que encara no han assolit nivells anteriors ala crisi (-7,3% menys). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 46% més). La diferència es deu al fet que molts professionals residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’Anoia ha tancat el segon trimestre amb 6.658 persones aturades, la xifra més baixa des del juliol del 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats disminueix des del maig del 2021, i el ritme de caiguda s’ha accelerat progressivament fins al -21% el juny, tot i que la disminució ha estat menys intensa que la del conjunt de Catalunya en el mateix període (-24,2%). L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 12,2% el juny, la xifra més baixa des del mateix mes del 2008.