L’actual escenari d’inflació desbocada i incertesa en les perspectives econòmiques afecta de ple el mercat immobiliari i la constitució d’hipoteques, que veuen reduir el seu ritme en bona part també davant l’increment del valor de l’euríbor, l’índex de referència per a aquestes transaccions bancàries. I davant aquesta situació augmenta l’exigència de les entitats financeres perquè el client tingui contractada una assegurança de vida o de llar en firmar la hipoteca que cobreixin situacions d’hipotètics impagaments.

Però, és legal aquesta exigència? L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) certifica que la llei empara les entitats financeres que reclamin l’existència de les esmentades assegurances, però adverteix l’usuari que té la llibertat per escollir amb qui contractar l’assegurança i que, per tant, no estan obligats a adquirir el que els presenta el banc.

Cobertures

Una altra cosa és que l’usuari faci els seus càlculs i li interessi contractar l’assegurança amb l’entitat financera per aprofitar les millors condicions en la hipoteca que solen anar acompanyades a les esmentades cobertures, adverteixen des de l’OCU.

El propietari també pot canviar de companyia d’assegurances sempre que ho desitgi en el transcurs de la hipoteca, sempre que es garanteixi la cobertura exigida legalment.