Unió de Pagesos (UP) veu amb preocupació que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural no hagi arribat a un consens amb la Federació Catalana de Caça i Agrupcat respecte de l’obligació de comunicar les batudes amb antelació, prevista a la Resolució de vedes, i que aquestes entitats mantinguin la crida a no iniciar la temporada de caça major que tenen prevista per a avui ni dur a terme les actuacions necessàries quan es detectin danys de fauna als conreus, tot i la greu situació que suposa la sobrepoblació de senglars.

Atesa aquesta situació, el sindicat insisteix que, si l’Administració no es capaç d’aconseguir el consens amb els caçadors, cal que retiri aquest punt, com proposen les entitats de caçadors, perquè dificulta molt l’activitat. UP remarca que «és imprescindible establir mesures per facilitar la caça davant l’impacte de la sobrepoblació de senglars que ha causat danys a la pagesia els darrers anys». El sindicat afirma que la situació és especialment greu a les comarques de Girona, per a les quals ja ha demanat reiteradament la declaració immediata de l’emergència cinegètica.

UP demana a l’Administració que, si no es comença la temporada de caça amb normalitat ni es fan actuacions en cas de danys, dugui a terme les actuacions necessàries per reduir la sobrepoblació de senglar, per evitar els danys als cultius i per prevenir l’entrada de la pesta porcina africana (PPA).

El sindicat reitera la petició als diferents Serveis Territorials que declarin l’emergència cinegètica on els indicadors superin els llindars previstos a la normativa. També recorda que tant els senglars a la major part del país, com els conills a la Plana de Lleida, causen greus danys a l’activitat agrària, i que les actuacions de control dels caçadors són una de les eines a l’abast, encara que no suficient, per millorar la situació. IUP remarca que cal controlar aquestes poblacions tot l’any si es volen evitar els danys en moments concrets.