Quiosc

Regió7

AMB LES GARROFES

Un pla industrial

Un pla industrial

En el darrer Govern catalanista d’esquerres i a redós del Pacte nacional per la recerca i la innovació es va aprovar el Pla de Política Industrial de Catalunya 2010-2020, que tenia com a objectiu definir l’estratègia industrial de Catalunya d’acord amb els canvis que es produïen en l’àmbit internacional i per tal de garantir que la indústria mantingués el seu protagonisme en l’economia. A aquest pla seguí una posada al dia amb el Pacte nacional per a la indústria 2017-2020. I ara, el Pacte nacional per a la indústria 2022-2025. El seu contingut és el resultat de grups de treball formats per representants del Govern, de les organitzacions patronals Foment i Pimec i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT. I també hi ha fet valoracions i aportacions els representants de col·legis professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics.

La concertació estratègica publicoprivada de les polítiques de futur és un instrument molt eficient sempre que comporti calendari, pressupost, responsabilitats compartides i seguiment posterior. Amb aquest nou pacte es pretén transformar el model industrial del país, rellançar l’economia productiva, augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica, fer que la indústria sigui més digitalitzada, innovadora, sostenible i generadora d’ocupació de qualitat, i atorgar un marc d’estabilitat temporal a la política industrial. Per això s’aborda la sostenibilitat, l’energia i l’economia circular; la digitalització, la Indústria 4.0, la innovació i internacionalització; l’ocupació de qualitat, les condicions de treball i formació de les persones treballadores a la indústria; les infraestructures i el sòl industrial; el finançament i la dimensió empresarial.

Els objectius són ambiciosos. Incrementar el pes de la indústria fins al 22% del VAB el 2025, per assolir un 25% el 2030. Incrementar la productivitat aparent del treball a la indústria un 3% anual. Produir de manera més sostenible, generant menys residus i valoritzant més els que es generin. Augmentar el grau d’electrificació del sector industrial fins al 42,4% i increment de la generació d’energies renovables fins al 27% del total d’energia. Reduir les emissions de CO. Quadruplicar el pressupost de la Generalitat en innovació industrial per arrossegar la innovació empresarial i esdevenir una regió innovadora forta. Incrementar el nombre d’empreses exportadores regulars fins a les 18.500 i augmentar les exportacions industrials. Augmentar el grau de digitalització empresarial i la incorporació de tecnologies 4.0. Aconseguir un increment de la inversió de les empreses industrials en actius fins al 5,5% dels ingressos d’explotació, i augmentar la inversió estrangera industrial. Crear ocupació industrial de qualitat fins a assolir la xifra de 510.000 persones afiliades a la Seguretat Social amb un 33% de dones sobre el total. Garantir la qualitat del treball a la indústria. Millorar la formació i qualificació professionals a la indústria, i arribar als 30.600 alumnes i afavorir l’acreditació de competències. Incrementar les opcions multimodals de transport de mercaderies que integrin el mode ferroviari de manera que el transport intermodal arribi fins al 28% del volum de mercaderies transportades. Incrementar la disponibilitat de sòl industrial amb uns serveis i instal·lacions adequats. Afavorir l’emprenedoria i el nombre de startups fins a les 2.800 i augmentar la dimensió de les empreses industrials catalanes fins a les 17,5 persones per empresa el 2025. Facilitar el finançament de les empreses industrials a través de l’ICF i Avança amb 950 milions d’euros durant el període del Pacte.

Són un total de 152 actuacions; i 2.817 milions d’euros, que poden arribar a 3.270 milions d’euros si s’acaba materialitzant l’obtenció de fons europeus que, a l’hora de signar el Pacte, encara estan pendents d’assignació en 12 actuacions. El Govern té prevista una inversió del 77,3% més que en l’anterior pacte, del període 2017-2020. A més el pacte preveu una línia de 470 milions d’euros destinats al finançament en forma de préstecs.

L’acte de signatura es va fer al DFactory de la Zona Franca, presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb intervencions del conseller d’Empresa, Roger Torrent, la directora general d’Indústria, Natàlia Mas, els presidents de les patronals Foment del Treball i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete, respectivament, i els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.

Tot i que el tema és recent, m’ha semblat adequat insistir-hi perquè no anem sobrats de bones notícies. I la reindustrialització és un dels pilars del treball per a tothom i de l’emancipació econòmica de Catalunya, en aquests temps tan convulsos políticament.

Compartir l'article

stats