Les reclamacions contra la banca creixen un 61% el 2021, fins a les 34.330, segons el Banc d’Espanya. El volum registrat aquest any només es veu superat molt lleugerament pel del 2013, quan hi va haver una alça significativa relacionades amb les anomenades «clàusules sòl» dels préstecs hipotecaris, i pel del 2017, quan va assolir el rècord històric de 40.176 les queixes per les despeses de formalització d’hipoteques. El regulador assegura que «no es pot identificar una única causa» de l’augment, però sí que «s’observa un increment generalitzat» de les queixes per hipoteques, que representen més d’un terç del total (33,4%) i de les targetes, que són el 29,5%. En tercer lloc se situen les qüestions referides a comptes i dipòsits (17,2%).

Quant a consultes rebudes, l’augment del 2021 ha estat més moderat que el de les reclamacions. S’han atès el 4,4 % més de consultes que el 2020, cosa que situa el volum total registrat el 2021 al segon lloc de l’última dècada, només superat pel del 2014.