La Fundació Impulsa becarà i acompanyarà el curs 2022-2023 303 joves d’arreu de Catalunya perquè puguin cursar estudis de Formació Professional (FP). Així al Moianès rebran beca 19 alumnes, 8 dels quals són nous Impulsers que se sumen als 11 que ja seguien estudis superiors; al Berguedà, 28 alumnes, 10 dels quals nous Impulsers; al Bages, 15 alumnes, 9 dels quals nous Impulsers; a Osona un total de 80 alumnes; a Terrassa, 41 alumnes; a Sabadell 37 alumnes al Baix Empordà 23 alumnes i a la Garrotxa 60 alumnes.

Segons dades de la fundació, al Moianès es disposa concretament de 18 mentors i el suport d’Organitzacions Impulsores, la col·laboració del Consell Comarcal i d’institucions públiques, centres educatius i entitats socials que fan possible les Beques Impulsa, que permeten que joves amb talent i motivació però amb dificultats socioeconòmiques puguin cursar cicles d’FP.

Els joves becats han estat seleccionats un cop finalitzat el procés en què s’han analitzat les sol·licituds rebudes per part dels 90 centres educatius que al gener van fer arribar les propostes als consells comarcals i ajuntaments per ser analitzades per l’equip tècnic de la Fundació Impulsa. L’entitat destaca que «es tracta d’un procés de valoració molt exhaustiu que garanteix que, a més de complir el requisit de topall d’ingressos familiars, aquest alumnat també mostri un compromís amb la fundació, motivació pels estudis i voluntat d’esforç». El compromís dels joves es tradueix a «aprovar el 80% de les assignatures i el 100% l’any de finalització dels estudis, en la participació en les activitats formatives organitzades per part de la Fundació Impulsa, en l’assistència a les sessions de mentoria i en la realització de 25 hores de voluntariat en entitats socials del territori».

Segons l’entitat, l’alumnat becat rep «un suport integral: econòmic, a través del finançament dels estudis d’FP tecnològic, la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions transversals i el voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions i estades formatives i inserció a empreses».

Els programes Impulsa es desenvolupen amb el suport d’una àmplia xarxa d’agents compromesos: persones, entitats, empreses i administracions que aporten el seus recursos per avançar en la cohesió social i la dinamització del territori.