Les empreses familiars veuen la situació econòmica amb una valoració de 4,95 en una escala de 0 a 9; davant el 4,1% d’un any enrere. Així es desprèn de l’enquesta interactiva realitzada entre els 500 empresaris assistents al 24è Congrés Nacional de l’Empresa Familiar a Pamplona. El 2017 va ser l’any en què es va arribar a la valoració més elevada, amb 6,22, per després començar fins a descendir el 2018, el 2019 i el 2020.

Segons es desprèn de les preguntes, amb prou feines el 35% té previst incrementar les seves plantilles, mentre que el 58% estima que mantindrà els efectius amb què compta en l’actualitat i només el 7% espera reduir-lo. Seguint la tendència que va començar el 2017, la proporció de les companyies que preveuen augmentar les plantilles decreix, mentre que augmenta la de les que estimen que la mantindran o que la reduiran.

Creixement moderat

I tot això es deu al fet que el 53% consideren que a curt i mitjà termini es produirà un augment moderat del creixement amb una «limitada creació neta d’ocupació». Gairebé el 60% (58%) afirma que el màxim risc actual per al creixement és la inflació i la falta de subministraments.

Tres de cada quatre companyies consultades asseguren que destinaran la major part dels beneficis a reinversió i la meitat afirmen que ha recuperat els nivells de facturació pre-Covid.

En un altre ordre de coses, el 59% afirma que no participen per ara en cap projecte amb els fons europeus Next Generation. En canvi, el 54% asseguren que tenen inversions d’impacte en l’àrea social; el 57%, en el mediambiental i el 27%, en altres àrees. El 17% declara no tenir cap tipus d’inversió d’aquestes actualment.

Un aspecte destacable és la resposta a la pregunta sobre el que és òptim fer per a l’empresa en el moment actual. El 28% considera que és el moment d’abordar compres; el 27%, el de créixer orgànicament; i el 25%, el de reforçar el control del capital.