El Banc d’Espanya estima que l’economia creixerà el 2022 una mica per sobre del que preveu el Govern, però el 2023 ho farà en molt menor intensitat del que ha projectat l’Executiu per construir el seu projecte de Pressupostos. En el seu informe trimestral de revisió de les perspectives econòmiques, publicat aquest dimecres, el Banc d’Espanya eleva al 4,5% la previsió de creixement del PIB per a aquest any (quatre dècimes per sobre de la seva estimació anterior, del juny, i una dècima per sobre de l’estimat pel Govern) però retalla fins a l’1,4% l’estimació per al 2023. Aquesta projecció és menys de la meitat del que el mateix Banc d’Espanya esperava al juny (2,9%) i se situa sensiblement per sota del previst pel Govern, que acaba de rebaixar aquest dimarts del 2,7% al 2,1% la seva pròpia perspectiva per a l’any vinent.

«S’espera que, després de créixer un 4,5% aquest any, el PIB de l’economia espanyola es desacceleri fins a l’1,4% el 2023 i reprengui un dinamisme més gran el 2024, avançant un 2,9%», afirma el Banc d’Espanya, que ha millorat en quatre dècimes la seva previsió per a l’últim exercici de la projecció. La millora de la previsió del 2022 s’explica, sobretot, per la «sorpresa positiva» que va aportar el segon trimestre de l’any en termes de creixement (amb una inesperada taxa de l’1,5%) i malgrat que per al tercer trimestre es preveu un avenç de tot just el 0,1%.

En un context d’elevada incertesa, per la crisi energètica derivada de la guerra a Urania, el patró de creixement que entreveu l’organisme inclou la possibilitat d’un dinamisme més gran de l’economia a partir de la pròxima primavera si es confirma un escenari de moderació dels preus i de mitigació gradual dels colls d’ampolla a la cadena internacional de subministraments i de les conseqüències econòmiques de la guerra.

Les noves perspectives del Banc d’Espanya retarden a principis del 2024 la recuperació del nivell de PIB previ a la pandèmia, una circumstància que ja es va produir en el primer trimestre del 2022 a la resta de la zona euro. En tot cas, a l’escenari central de l’organisme, l’economia espanyola esquiva l’escenari d’una recessió, segons el director general d’Economia i Estadística, Ángel Gavilán.

Inflació més elevada

En l’informe elaborat per l’organisme que dirigeix Pablo Hernández de Cos –que passarà a integrar la base sobre la qual el Banc Central Europeu construirà les seves pròximes perspectives– es preveu que la inflació se situarà el 2022 en una mitjana del 8,7% aquest any, per cedir al 5,6% el 2023 i a l’1,9% el 2024, tot això dins de la incertesa que presideix en aquest moment la fixació de perspectives. Si es compara amb el que el Banc d’Espanya esperava al juny, la inflació mitjana del 2022 ha sigut corregida a l’alça en 1,5 punts; en el cas del 2023 s’ha incrementat amb escreix, sumant 3,1 punts que més que dupliquen la previsió del juny, fins al 5,6%; per al 2024 la inflació mitjana prevista s’ha revisat a l’alça en una dècima (a l’1,9%).

L’organisme calcula que les mesures adoptades pel Govern per contenir l’augment dels preus de l’energia van permetre restar 3 punts a la taxa d’inflació de l’agost del 10,4% que, d’una altra manera, s’hauria situat en el 13,4%. En particular, la contribució a aquesta moderació del mecanisme per limitar el preu del gas utilitzat en la generació d’electricitat s’estima que ha sigut per sobre de l’1 punt percentual. El Banc d’Espanya espera que l’impacte de les mesures de contenció de la inflació serà encara més gran al setembre i l’octubre, després de l’aplicació de les bonificacions al transport públic i la rebaixa de l’IVA del gas.

Dèficit públic

L’informe publicat aquest dimecres pel Banc d’Espanya no incorpora encara en els seus supòsits d’anàlisi les xifres avançades pel Govern respecte a projecte de Pressupostos per al 2023, tot i que en els seus càlculs sí que té en compte la revisió de les pensions d’acord amb la inflació, tal com estableix la llei. D’acord amb aquestes premisses, l’informe del Banc d’Espanya preveu que el dèficit públic baixarà el 4,3% del PIB aquest any i al 4% el 2023, abans de tornar a repuntar al 4,3% el 2024. En els seus supòsits, el Banc d’Espanya ha pres com a punt de partida una pujada de les pensions entorn del 8,7% el 2023.