Primera proposta sobre la tarifa regulada. Les grans elèctriques advoquen per eliminar el denominat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i mantenir una única tarifa regulada exclusiva per als consumidors vulnerables, segons ha proposat l’Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica (Aelec). Aquesta futura tarifa no estaria indexada al mercat diari, com actualment amb el PVPC, sinó que estaria lligada als preus dels mercats a termini, cosa que es traduiria en preus més estables. És la resposta de la patronal que agrupa Iberdrola, Endesa, EDP i Viesgo a la consulta pública llançada pel departament que dirigeix la vicepresidenta Teresa Ribera perquè els principals agents del sector traslladin les seves aportacions sobre una possible modificació d’aquesta tarifa.

El PVPC afecta 10,7 milions d’usuaris, dels milions de consumidors domèstics (punt de subministrament no superior a 1 quilowatt i amb una potència contractada inferior a 10 quilowatts). I és l’única amb la qual els consumidors considerats vulnerables poden accedir al bo social, un descompte d’entre el 25% i el 40% que tenen al voltant d’1,19 milions de consumidors, i al subministrament mínim vital. Però a l’estar indexada al preu del mercat a l’engròs, trasllada immediatament als consumidors qualsevol alteració de preus del mercat, ja sigui a l’alça o a la baixa. El preu a l’engròs també serveix de referència per a la resta de 18 milions d’usuaris amb contractes al mercat lliure.

La tarifa regulada sempre ha sigut concebuda com la tarifa més competitiva en comparació amb altres modalitats de contractació del mercat lliure, com ha deixat patent en diferents informes el regulador energètic, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i fins i tot també el Banc d’Espanya en un recent informe d’aquest estiu. No obstant, l’evolució dels preus de l’electricitat dels últims mesos –amb preus a l’engròs un 500% superiors als de fa un any– ha motivat l’obertura per part del ministeri que dirigeix Ribera d’«un període de reflexió sobre la seva actual configuració que pugui desembocar en un nou desenvolupament reglamentari per modificar la seva estructura».

Aelec planteja, a més d’eliminar-la per a gairebé la majoria dels usuaris, que es regeixi pels preus dels mercats a termini perquè li donaria més estabilitat. Aquest canvi no es podria efectuar del matí a la nit, per això l’associació planteja posar en marxa mesures que permetin «progressar en la substitució de la indexació al mercat diari per una indexació a mercats a termini», així com fixar un «període transitori» per al pas dels consumidors no vulnerables al mercat lliure. És a dir, la majoria dels consumidors tindrien una tarifa a un preu acordat entre el client i la comercialitzadora elèctrica.

Pagament per ús

Més complexa és la proposta de la Fundación Renovables, que aposta perquè el preu de l’electricitat respongui al «pagament per ús», opció que suposaria una autèntica «neteja» de la tarifa elèctrica i dels costos regulats que conté perquè es transformin en variables, cobrant per l’energia gestionada i no per la retribució a les inversions realitzades fa anys. «Això permetria que el cost transferit al consumidor sigui més transparent i reduït, habilitant un senyal-preu que reflecteixi els costos reals», explica aquesta organització.

A més, segons el parer de la Fundación Renovables, la tarifa també hauria de ser progressiva. De manera que hi hagi dos trams per al segment domèstic: consum mínim vital –amb una potència mínima de 2,3 kW, un consum dels primers 1.500 kWh gratuïts, establint paràmetres segons la composició familiar i un IVA al 4%, tram que esdevindria gratuït al crear una nova tarifa social per als col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió– i consum normalitzat –amb el senyal-preu a cobrar segons el sistema amb regles de transparència i consum penalitzat per a valors per sobre del nivell anterior, establint un coeficient de majoració, fix o progressiu, del preu de l’electricitat consumida en aquest tram.