Les pensions mínimes i l’ingrés mínim vital (IMV) pujaran l’any que ve en funció del que tanqui l’IPC aquest exercici. Que, segons els càlculs preliminars del Govern, serà una xifra pròxima al 8,5%. Així ho estableix el llibre groc que recull l’avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, que contempla una despesa total de 190.687 milions d’euros per costejar el sistema públic de pensions durant l’any vinent. Això representa entorn de 4 de cada 10 euros gestionats des de l’Estat central i un augment respecte al 2022 de l’11,4%. A Espanya hi ha entorn de 428.000 persones perceben algun tipus de pensió no contributiva –ja fos mínima o per invalidesa– i la renda mínima estatal arriba a un total d’1,2 milions de persones (que viuen a 461.000 llars).

Actualment la pensió mínima no contributiva és de 421,4 euros al mes i l’any que ve pujarà en funció de com tanqui l’IPC l’any. Aplicant l’aproximació del 8,5% que preveu el Govern, aquesta transferència quedaria el 2023 en els 457,2 euros, és a dir, pujaria uns 35 euros a partir de l’1 de gener del 2023.

En el cas de l’IMV, les quanties a percebre depenen de la composició de la unitat familiar. Prenent com a referència un adult que viu només i no té càrregues famílies, el 2022 està cobrant 491,63 euros al mes. Si s’aplica la revalorització del 8,5%, passaria a percebre 41,8 euros més, fins a un total de 533,4 euros.